Kontakt:

Obecný úrad Tokajík
č. 45
090 34 Tokajík
Tel: 054/7499501
www.obectokajik.sk
Email: obectokajik@post.sk
IČO: 00 331 091

DIČ: 2020822529
Prima Banka, a.s.
Č. ú. 0403560002/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Fotogaléria | Silvestrovský pochod Tokajčanov 2012

Fotogaléria
Koncert pre Tokajík 18.11.2011
Foto
Múzeum
Foto
Oslavy 67. výročia Tokajíckej tragédie - 19.11.2011
Foto
STROPKOVSKÁ DVADSIATKA XXXII. ročník
Foto
Koncert pre Tokajík 17.11.2012
Oslavy 68. výročia Tokajíckej tragédie 18.11.2012
Silvestrovský pochod Tokajčanov 2012
Kvíz Cesty k oslobodeniu
Foto
Vyhodnotenie projektu ihrisko a park
Foto
Športový deň obce 7.9.2013
Foto
Fotogaléria k 69. výročiu Tokajíckej tragédie 22.11.2013
Koncert pre Tokajík - 7. ročník 22.11.2013
Kollárovci
Brigáda na mieste tragédie 26.4.2014
Stropkovská dvadsiatka 11.5.2014
Športový deň obce 31.8.2014
Foto
Štafetový beh Tokajík - Kalinov 20.9.2014
Foto
Spomienkové stretnutie k 70. výročiu tokajíckej tragédie 21.11.2
Foto
Ukážka bojov k 70. výročiu Tokajíckej tragédie 22.11.2014
Foto
Koncert pre Tokajík - 8. ročník 22.11.2014
Foto
Obecná zabíjačka 3.1.2015
Foto
Obecná zabíjačka 4.1.2015
Foto
Oslavy MDŽ - 8.3.2015
Obecná zabíjačka 2.1.2016 1. čásť
FOTO
Obecná zabíjačka 3.1.2016 2. čásť
FOTO
Oslavy MDŽ v Tokajíku - 24.4.2016
Štafetový beh Tokajík - Kalinov 24.9.2016
Foto
Spomienkové stretnutie 18.11.2016
Foto
Koncert pre Tokajík - 18.11.2016
Foto
Turistický pochod Tokajík - Stropkov 19.11.2016
Foto
Obecná zabíjačka 1. časť 7.1.2017
Foto
Zimný Tokajík - 7.1.2017
Foto
Obecná zabíjačka 2. časť - 8.1.2017
Foto
Karneval 10.2.2017
Foto
Spomienkové stretnutie 74. výročie - 23.11.2018
Foto
Koncert pre Tokajík - 24.11.2018
Foto
Zrekonštruované miesto tragédie
Foto
Spomienkové stretnutie 75. výročie Tokajíckej tragédie - 22.11.
Foto
Koncert pre Tokajík - 23.11.2019
Foto